Nyheter 
     

30/8 bloggen
28/7 bloggen
 3/4 Bloggen
 21/3 bloggen och uppdaterad
 8/3 Valpar och bloggen uppdaterad  
     
     
     
     

Valpar planeras!
Beräknad parning sep/okt 2020